characteristical Chinski

wymowa
n. 特性 (te4 xıng4), 特色 (te4 se4), 特征 (te4 zheng1), 特有 (te4 you3), 性质 (xıng4 zhı4), 特点 (te4 dıan3), 属性 (shu3 xıng4), 特徵 (te4 zheng1)
adj. 特性的 (te4 xıng4 de5)

characteristical Chinski

wymowa
n. 特性 (te4 xıng4), 特色 (te4 se4), 特征 (te4 zheng1), 特有 (te4 you3), 性質 (xıng4 zhı4), 特點 (te4 dıan3), 屬性 (shu3 xıng4), 特徵 (te4 zheng1)
adj. 特性的 (te4 xıng4 de5)© dictionarist.com