all of Holenderski

wymowa
alle

Przykładowe zdania

There was no one, in all of Egypt that was better protected than our great Pharaoh.
Er was niemand in Egypte, die beter beschermd was dan onze grote faraonische koningin.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
He lives with a number of other dogs, all of which are looking for new owners.
Hij leeft met een aantal andere honden, die allemaal naar nieuwe eigenaars zoeken.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
All of a sudden I turned my head to the right and nearly fell from the chair in fright!
Op een bepaald moment draaide ik mijn hoofd naar rechts en viel van de schrik bijna uit de stoel!
wymowa wymowa wymowau Report Error!
All of a sudden, right in the middle of the movie, we saw some movements in the dark.
Precies in het midden van de film zagen wij plotseling enige bewegingen in het donker.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
After one week, he phoned to tell me that it was perhaps better to put all of our projects aside, for everybody's sake.
Na een week belde hij op om me te vertellen, dat het wellicht beter zou zijn voor iedereen, dat wij allemaal onze gemeenschappellijke projecten aan de kant zouden leggen.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I think that during that summer we could taste around three hundred different recipes of sangría…and all of them were very tasty!
Ik geloof dat wij deze zomer ongeveer driehonderd verschillende Sangria-recepten hebben leren kennen...en ze waren allemaal zeer lekker!
wymowa wymowa wymowau Report Error!
It’s very difficult to decide which country to visit in Europe: all of them have many attractive venues!
Het is moeilijk om te beslissen welk land men in Europa bezoeken wil: ze hebben allemaal aantrekkelijke plaatsen!
wymowa wymowa wymowau Report Error!
But after a few days of clearing through all of her cupboards, drawers, and shelves, which were bursting with clothes, it started to become exciting.
Maar na enkele dagen van opruimen in haar kasten, lades en planken, die vol zaten met kleren, begon het toch leuk te worden.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Finally a very nice old lady (almost eighty years old!) came to help us youngsters to “understand” all of that technology.
Uiteindelijk kwam een oud vriendelijk vrouwtje (bijna tachtig jaar oud!) ons, de jongeren, helpen om al deze technologie te “begrijpen”.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
In Spain - generally speaking, in all of Europe - you can combine the two things: with an Erasmus scholarship.
In Spanje – en eigenlijk overal in Europa – kun je beide combineren: met een Erasmus studiebeurs.
wymowa wymowa wymowau Report Error!dictionary extension
© dictionarist.com