ample Holenderski

wymowa
bn. ruim (voldoende); ruimschoots

Przykładowe zdania

We have ample time to catch our train.
We hebben ruim de tijd om onze trein te halen.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
According to the group of the Greens, this gives the car industry ample time to make the necessary preparations.
Dat is volgens de groene fractie meer dan genoeg tijd voor de auto-industrie om zich voor te bereiden.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Mrs Fontaine will next be in the chair in Strasbourg, so you have ample time to formulate your question.
De Voorzitter zal in Straatsburg de vergadering weer voorzitten. U hebt dus tijd om over uw motie na te denken.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
There are ample reasons for this.
Hiervoor zijn genoeg redenen.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
That offers ample scope for in-depth investment in education, R&D and healthcare.
Dat biedt ruimte genoeg voor diepte-investeringen in onderwijs, onderzoek en ontwikkeling en de gezondheidszorg.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Mrs Van Lancker has taken ample account not only of all the groups, but also of the different sensitivities within the groups.
Mevrouw Van Lancker heeft niet enkel met alle fracties ruimschoots rekening gehouden maar evengoed met de verschillende gevoeligheden binnen de fracties.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
We have ample evidence of the use of weapons of mass destruction.
Wat betreft het gebruik van massavernietigingswapens beschikken we over uitvoerige bewijzen.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
However, we should not be thinking of cutting back on farm expenditure and need to avail of the ample margins available to us.
Wij mogen echter absoluut niet bezuinigen op de uitgaven voor de landbouw en wij moeten de ruime marges waarover wij beschikken ook gebruiken.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Ample proof has now been provided that some Member States do not want an independent common foreign and security policy.
Strangelove nieuwe stijl. Het bewijs is nu uitgebreid geleverd dat een aantal lidstaten geen zin heeft in een autonoom GBVB.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The report by Mr Casaca offers ample basis for this.
Het verslag van collega Casaca biedt daarvoor overvloedig aanknopingspunten.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com