annoyed Holenderski

wymowa
bn. boos, geërgerd

Przykładowe zdania

Even when people annoy you or make you angry, respect them.
Zelfs als mensen je vervelen of je boos maken, respecteer hen.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Children hate annoying teachers.
Kinderen hebben een hekel aan irritante leraren.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Commentators have variously described the sound of vuvuzelas as "annoying" and "satanic" and compared it with "a stampede of noisy elephants", "a deafening swarm of locusts", "a goat on the way to slaughter", "a giant hive full of very angry bees", and "a duck on speed".
Commentatoren hebben op verschillende wijzen het geluid van de vuvuzela beschreven als "vervelend" en "satanisch" en vergeleken met "een massale vlucht van olifanten", "een oorverdovende zwerm sprinkhanen", "een geit op weg naar haar slachting", "een gigantische bijenkorf vol met boze bijen" en "een eend die gedrogeerd is met speed".
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I was very much annoyed with him.
Ik was erg boos op hem.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I'm annoyed at your selfishness.
Dat egoïsme van je stoort me.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
She's annoying and selfish.
Ze is irritant en egoïstisch.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
That guy annoys me.
Die kerel ergert mij.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
That sound is annoying.
Dat geluid is irritant.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
This music's annoying everyone.
Deze muziek irriteert iedereen.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Tom is starting to annoy me.
Tom begint me te irriteren.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

wearied: dull, bored, fed up, irked© dictionarist.com