arcane Holenderski

wymowa
bn. geheimzinnig; esotherisch

Przykładowe zdania

The news from Brussels so often concerns arcane institutional issues that do not relate to the lives of people.
Het nieuws uit Brussel gaat zo vaak over mysterieuze institutionele aangelegenheden die geen verband houden met het leven van de mensen.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The Council will continue to tie its own hands with its arcane voting methods.
De Raad zal zichzelf in de weg blijven zitten met deze mysterieuze stemmethoden.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Behind this arcane concept lies something that is basically worthwhile.
Dit onbegrijpelijke begrip versluiert iets dat op zich goed is.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com