batter Holenderski

wymowa
n. batter (in a game of baseball, cricket, etc.); baking mixture

batter Holenderski

wymowa
zn. slagman; taartdeeg
ww. beuken

Przykładowe zdania

That was clearly used as a political battering ram.
Die was duidelijk bedoeld als een politieke stormram.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
We know that Marie Trintignant was battered to death by her French partner, the musician Bertrand Cantat.
Iedereen weet dat Marie Trintignant is doodgeslagen door haar Franse partner en muzikant Bertrand Cantat.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Mr President, it is true that thousands of women and children are battered every year.
Mijnheer de Voorzitter, ieder jaar worden er inderdaad talloze kinderen en vrouwen geslagen.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
They have been battered for far too long.
Zij zitten al veel te lang in de hoek waar de klappen vallen.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
However, in the current situation, that motor is not even starting, and that in turn is increasingly battering public confidence.
Maar onder de huidige omstandigheden kan de economie natuurlijk moeilijk worden aangezwengeld, en bovendien groeit het wantrouwen steeds verder.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Of course women should not endure violence at the hands of men, though these days there are also many cases of battered men.
Vrouwen moeten zeker niet door mannen mishandeld worden, ook al horen we tegenwoordig steeds vaker over voorvallen waarin mannen het slachtoffer worden van geweld.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Last year the British Prime Minister, Tony Blair, boasted of how he had battered the criminal justice system.
Afgelopen jaar nog heeft de Britse premier, Tony Blair, opgeschept over de manier waarop hij het strafrechtssysteem had aangevallen.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Immigrants should not be used as battering rams, but as people with the same rights alongside local workers.
Immigranten mogen niet gebruikt worden als breekijzers, maar zijn mensen met gelijke rechten, aan de zijde van de plaatselijke werknemers.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
And can I say to the battered bureaucrats and lobbyists that I have decided that you are some of the best thing we have.
Ik kan ook de doorgewinterde bureaucraten en lobbyisten mededelen dat ik heb besloten dat u een van de beste dingen bent die wij hebben.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
in writing. - (DE) The fourth largest economy in Asia is being battered by the international financial crisis.
schriftelijk. - (DE) De internationale financiële crisis heeft diepe sporen getrokken in de op vier na grootste economie van Azië.
wymowa wymowa wymowau Report Error!dictionary extension
© dictionarist.com