bravely Holenderski

wymowa
bw. dapper, moedig

Przykładowe zdania

You have also bravely reflected the majority view in this Parliament in situations in which that has not been very easy.
U heeft ook moedig de mening van de meerderheid van het Parlement vertolkt in situaties waarin dat niet zo gemakkelijk was.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Human rights organisations are bravely fighting in Nigeria.
Organisaties voor de verdediging van de mensenrechten voeren in Nigeria een moedige strijd.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
In 1956, Hungary bravely rose up against dictatorship.
Hongarije is in 1956 moedig tegen de dictatuur in opstand gekomen.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
This Parliament should be proud of the work that ECHO does, both professionally and bravely.
Dit Parlement kan trots zijn op het werk dat ECHO zo professioneel en moedig verricht.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Mr Schüssel, we would like to urge you to continue along this road which you have bravely outlined.
Mijnheer Schüssel, we verzoeken u met klem verder te gaan op de weg die u met zoveel moed hebt uitgestippeld.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
She, along with other human rights activists, bravely founded the Centre for the Defence of Human Rights in Tehran.
Zij heeft samen met andere mensenrechtenactivisten moedig het Centrum voor de verdediging van de mensenrechten opgericht in Teheran.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
This Charter has been bravely co-signed by more than 10 000 Chinese citizens.
Dit handvest is moedig medeondertekend door meer dan 10 000 Chinese burgers.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Our new ally has bravely supported our fight against terrorism in several NATO missions.
In verscheidene NAVO-missies heeft onze nieuwe bondgenoot onze strijd tegen het terrorisme moedig ondersteund.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
They are now fighting back with hundreds of thousands occupying squares across Europe, bravely facing down brutal repression.
Zij vechten nu terug door met honderdduizenden overal in Europa pleinen te bezetten, waarbij zij de harde repressie dapper het hoofd bieden.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

in a courageous manner: courageously


© dictionarist.com