bravery Holenderski

wymowa
zn. moed

Przykładowe zdania

Mr President, Torrey Canyon, Olympic Bravery, Haven, Amoco Cadiz, Gino, Tanio, so many names we remember with horror.
Mijnheer de Voorzitter, Torrey Canyon, Olympic Bravery, Haven, Amoco Cadiz, Gino, Tanio, allemaal namen met een sinistere bijklank.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Once again, he lacked the bravery of President Anwar al-Sadat and dashed all our hopes.
Nogmaals werd duidelijk dat hij niet over de moed van iemand als Sadat beschikt. Hij heeft alle hoop de grond in geboord.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
In exposing and standing up to the thuggery of Sinn Féin/IRA, the McCartney sisters have shown remarkable bravery.
Door de gangsterpraktijken van Sinn Féin en de IRA aan het licht te brengen en te trotseren, hebben de zusters McCartney blijk gegeven van uitzonderlijke moed.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
However, none of this would have happened if it had not been for the bravery of 77 Members of this House.
Deze bijeenkomst zou echter nooit mogelijk zijn geweest zonder de moed van 77 leden van dit Parlement.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
For his bravery, he paid the ultimate price.
Hij heeft de hoogste prijs betaald voor zijn moed.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
But Burmese civilians have shown unbridled bravery in coming out to demonstrate.
Maar de Birmese burgers hebben een ongebreidelde moed aan de dag gelegd door de straat op te gaan en te demonstreren.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Bravery is good, but brains are better.
Heldenmoed is goed, maar hersens zijn beter.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Many remain unknown, but the bravery and devotion of all of them deserve to be remembered.
Velen van hen zijn onbekend gebleven, maar hun moed en toewijding zijn het waard om herinnerd te worden.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
He understood very well what bravery could lead to.
Hij begreep maar al te goed waar moed toe kan leiden.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The fact is that he put his life on the line; he knew that the threats were increasing, and his bravery should be recognised.
Het feit is dat hij zijn leven op het spel heeft gezet; hij wist dat er steeds meer bedreigingen waren, en zijn dapperheid moet worden erkend.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

audacity: boldness, daring, courage, heroism, intrepidity


© dictionarist.com