character Holenderski

wymowa
zn. karakter, natuur; figuur; teken; (in computers) teken; het digitaal aanduiden van een letter of ander teken; karakter beschrijving

Przykładowe zdania

The people commented the movie in detail: if they liked the characters, they applauded – if not, they hissed at them.
De mensen gaven in detail commentaar op de film: toen ze de karakters leuk vonden klapten ze, als niet, dan werden ze uitgejouwd.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Once you find what you believe in, stand by them and you will develop in character.
Zodra je vindt waar je in gelooft, blijf er dan bij en je zult je karakter ontwikkelen.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Others admire those people with strong characters, so this will definitely benefit you in the future.
Anderen bewonderen mensen met sterke karakters, dus dit zal je zeker een voordeel opleveren in de toekomst.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Bitterness and revenge are not part of my character. Life's too short. One shouldn't spend time on bitterness and revenge.
Bitterheid en wraak zijn geen onderdeel van mijn karakter. Het leven is te kort. Men moet geen tijd besteden aan bitterheid en wraak.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Chinese characters are very beautiful.
Chinese tekens zijn erg mooi.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
How many characters are there in your story?
Hoeveel personages zijn er in je verhaal?
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I always liked mysterious characters more.
Ik heb altijd meer van mysterieuze personages gehouden.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
In the 6th century, the Anglo-Saxons adopted Roman characters.
In de zesde eeuw namen de Angelsaksen het Latijns schrift over.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
It is the character that makes the difference.
Het is het karakter dat het verschil maakt.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
She has a strong character.
Ze heeft een sterk karakter.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
© dictionarist.com