crow Holenderski

wymowa
zn. kraai; gekraai (v. haan)
ww. kraai; opscheppen; jubelen
zn. afstammeling van de Indianenstam Crow in oosten van Montana

Przykładowe zdania

"The Crow and the Fox" is one of the most famous of La Fontaine's fables.
''De Kraai en de Vos'' is een van de meest beroemde fabels van La Fontaine.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
A crow is as black as coal.
Een raaf is zo zwart als steenkool.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Crows often fish through garbage.
Kraaien doorzoeken dikwijls afval.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Every morning, the rooster crows.
Iedere morgen kraait de haan.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The cow moos, the rooster crows, the pig oinks, the duck quacks, and the cat meows.
De koe loeit, de haan kraait, het varken knort, de eend kwaakt en de kat miauwt.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The rooster crows at sunrise.
De haan kraait bij dageraad.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Tom took another shot at the crow, but missed again.
Tom schoot nog eens naar de kraai, en miste opnieuw.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Four weeks ago, Mr President-elect, your rooster refused to crow.
Vier weken geleden, mijnheer de verkozen voorzitter, weigerde uw haan te kraaien.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Instead, they crowed about the opt-outs and the derogations and the exclusions which disfigure the text before us today.
In plaats daarvan jubelden zij over de voorbehouden en over de afwijkingen en uitsluitingen die de tekst van vandaag ontsieren.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I do not think it is anything for us to crow about.
Ik denk dat wij daar geen hoge borst over moeten opzetten.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

kind of bird: chicken, duck, goose, bird, turkeydictionary extension
© dictionarist.com