drop Holenderski

wymowa
n. licorice, candy flavored with licorice

drop Holenderski

wymowa
zn. druppel; snoepje; val
ww. vallen; laten vallen; naar beneden halen; naar beneden komen; springen (met parachuut); laten verdwijnen

Przykładowe zdania

As the rug was dropped to the ground and unrolled I held my breath.
Ik hield mijn adem in toen ze het tapijt op de vloer neerlieten en het uitrolden.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Another carpet in the tent was ridiculous! I looked depressed, as the rug was dropped to the ground and unrolled.
Nog een tapijt in de tent was gewoon belachelijk! Ik keek naar beneden toen ze het tapijt op de vloer neerlieten en het ontrolden.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
But then my jaw dropped as I saw what unrolled out of the carpet.
Maar toen stond mijn mond open toen ik zag wat er bij het uitrollen uit het tapijt kwam.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
"Dima?!" Al-Sayib was so shocked that he dropped his Fanta on his computer, thereby ruining his noob hunt. "Dima?! Is that really you?!"
"Dima?!" Al-Sayib was zo verbijsterd, dat hij zijn Fanta op zijn computer liet vallen en daarmee zijn jacht op noobs ruïneerde. "Dima?! Ben jij dat echt?!"
wymowa wymowa wymowau Report Error!
A coin dropped out of his pocket.
Er viel een muntstuk uit zijn zak.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Behold the days come saith the LORD that the plowman shall overtake the reaper and the treader of grapes him that soweth seed and the mountains shall drop sweet wine and all the hills shall melt.
Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat de ploeger den maaier, en de druiventreder den zaadzaaier genaken zal; en de bergen zullen van zoeten wijn druipen, en al de heuvelen zullen smelten.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Drop by sometime!
Kom eens een keertje langs.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Drop by sometime.
Kom eens een keertje langs.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Drop me a postcard.
Stuur mij een postkaart.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Even small drops striking constantly will bore through a granite mountain.
De gestadige drup holt de steen.
wymowa wymowa wymowau Report Error!dictionary extension
© dictionarist.com