efficacious Holenderski

wymowa
bn. doeltreffend

Przykładowe zdania

The directive will be more efficacious if the Member States can negotiate a harmonised system of penalties.
De doeltreffendheid van de richtlijn wordt beter als de lidstaten over de harmonisatie van de sancties kunnen onderhandelen.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

effective: cogent, potent, persuasive, influential, convincing© dictionarist.com