impressive Holenderski

wymowa
bn. indrukwekkend; maakt grote indruk

Przykładowe zdania

“He was driving the biggest and fastest chariot I’ve ever seen” Tibby announced, “and that Roman chest-plate he wore was so impressive!”
“Hij reed in de grootste en snelste wagen, die ik ooit gezien heb“, verkondigde Tibby, ''en het Romeinse harnas dat hij droeg was indrukwekkend!”
wymowa wymowa wymowau Report Error!
We were standing tall in my great Roman chariot and made an impressive couple.
We reden met ons hoofd hoog in een grote Romeinse strijdwagen en waren indrukwekkend als paar.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
With all its paintings by Velazquez, El Greco… very impressive.
Met al zijn beelden van Velázquez, El Greco...gewoon indrukwekkend.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
In these two Andalusian cities we not only discovered the most impressive buildings and places, but also some really odd shops and venues.
In deze twee Andalusische steden ontdekten wij niet alleen de meest indrukwekkende gebouwen en plaatsen, maar ook enkele echt vreemde winkels en restaurants.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
That's really impressive!
Dat is waarlijk indrukwekkend.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
That's really impressive.
Dat is waarlijk indrukwekkend.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The U.N. building is very impressive.
Het VN-gebouw is zeer indrukwekkend.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Though Tom spoke with an accent he had an impressive vocabulary.
Hoewel Tom met een accent sprak, had hij een indrukwekkende woordenschat.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Parliament is committed to this task, which is something this report bears impressive witness to.
Ook het Parlement heeft die taak op zich genomen. Dit verslag is daarvan een indrukwekkend bewijs.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The history of the Joint Assembly provides impressive evidence of a positive trend in that direction.
De geschiedenis laat zien dat de Paritaire Vergadering wat dat betreft een indrukwekkend positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

magnificent: grand, splendid, superb, dazzling, gorgeous, beautiful, sumptuousdictionary extension
© dictionarist.com