inspire Holenderski

wymowa
ww. inspireren, bezielen

Przykładowe zdania

The girls will be attending two shows of lesser-known fashion names, but they hope to see some famous faces and get inspired.
De meisjes zullen aanwezig zijn bij twee shows van minder bekende fashionnamen, maar ze hopen een aantal bekende gezichten te zien en te worden geïnspireerd.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
After taking some time off dating after the break-up with Sandro, I started enjoying life again, and I'm even more inspired than before!
Nadat ik niet meer met iemand afgesproken had nadat ik met Sandro uit elkaar ben gegaan, geniet ik nu weer van het leven en met meer inspiratie als vroeger!
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I'm not inspired anymore.
Ik krijg geen inspiratie meer.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The king inspires awe.
De koning boezemt ontzag in.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
It was this which inspired us to propose the same thing with regard to state aid.
Daaruit putten wij inspiratie voor ons voorstel om hetzelfde te doen voor overheidssteun.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Madam President, Mr President of the Commission, Commissioners, your inspiring speech, Mr Prodi, has quite won me over.
Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de voorzitter van de Commissie, mevrouw, heren commissarissen, uw inspirerende toespraak, mijnheer Prodi, heeft mij verleid.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The enlargement of the Union is inspired by our wish for peace, security and stability.
De uitbreiding van de Unie wordt ingegeven door ons verlangen naar vrede, veiligheid en stabiliteit.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
It also inspires a few political comments.
Het geeft ook aanleiding tot een paar politieke opmerkingen.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Why not start by changing our agricultural policy so that it inspires complete confidence in consumers?
Waarom passen we dan niet eerst het landbouwbeleid aan om de consument vertrouwen in te boezemen?
wymowa wymowa wymowau Report Error!
They should inspire us all to roll up our shirt sleeves.
We zouden onze mouwen eens flink moeten opstropen.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

1. be the cause of: enkindle, spark, stimulate, motivate
2. animate: invigorate, enliven, encourage, hearten, inspirit, motivate, spurdictionary extension
© dictionarist.com