moreover Holenderski

wymowa
bw. bovendien

Przykładowe zdania

Moreover, each country can pay more or less aids to its students, it depends on each state's possibilities.
Bovendien kan elk land min of meer hulp betalen voor haar studenten, afhankelijk van de mogelijkheden die de staat heeft.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Moreover, thanks to Berlin's university's job board I could start a practical training in a small hospital in the city, which was specialised in the care of children affected by cancer.
Bovendien kon ik dankzij het job board van de Universiteit van Berlijn een praktische training starten in een klein ziekenhuis in de stad, waar ze gespecialiseerd zijn in het verzorgen van kinderen met kanker.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Moreover, I am of the opinion that Carthage must be destroyed.
Voor het overige meen ik dat Carthago moet worden vernietigd.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Moreover, I judge that Carthage must be annihilated.
Voor het overige meen ik dat Carthago moet worden vernietigd.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Moreover, when viewed from the side, the front teeth are protruding.
Bekeken van de zijkant, steken de tanden bovendien naar voren.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Moreover, this proposal is liable to set off a chain reaction of totally unforeseen reforms.
Bovendien zou een dergelijke verandering leiden tot een hele reeks andere, volkomen onvoorspelbare hervormingen.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Moreover, the von Wogau report, which the European Parliament has just voted on, supports it in so doing.
Het verslag-von Wogau dat het Parlement zojuist heeft aangenomen, ondersteunt die gedachte trouwens.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Moreover, as you said, monitoring must above all be stepped up: that of the flag state, that of the classification societies.
We moeten dus, zoals u zelf ook al zei, bovenal de controle opvoeren, met name de controle op de vlaggenlanden en de classificatiebureaus.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
It is, moreover, also accepted as an important and effective tool.
Bovendien is het geaccepteerd als een belangrijk en doeltreffend instrument.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Moreover, the cost will have to be borne in the future.
Maar die kosten zouden veel hoger zijn en op de lange baan worden geschoven.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

also: as well, even, likewise, plus


dictionary extension
© dictionarist.com