oration Holenderski

wymowa
zn. rede, redevoering, oratie

Przykładowe zdania

I also salute the fact that you began the draft constitution with a quotation from Pericles' funeral oration.
Ik vind het ook heel goed dat u aan het begin van de ontwerpgrondwet een citaat uit de lijkrede van Pericles hebt opgenomen.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Out of that dialogue came the most famous statement of Renaissance values: Pico's Oration on Human Dignity.
Uit die dialoog ontstond de beroemdste verklaring van waarden in de renaissance: Pico's Oratie over menselijke waardigheid.
wymowa wymowa wymowau Report Error!© dictionarist.com