spirit Holenderski

wymowa
n. vivacity, verve, energy

spirit Holenderski

wymowa
zn. geest; fut; spook; bedoeling; dapperheid, moed; alcohol
ww. opwekken, inspireren

Przykładowe zdania

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Our team was in high spirits because of the victory.
Ons team was in opperbeste stemming door de overwinning.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
She came home in low spirits.
Ze kwam teleurgesteld terug.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The manager dismisses someone almost once a month now, and I don't know how we can flip burgers any faster or better or with more team spirit or whatever it is that he wants.
De manager onslaat nu bijna elke maand iemand en ik weet niet hoe we burgers nog sneller of beter kunnen omdraaien, of met meer teamgeest of wat hij dan ook wil.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The miner asked the lamp spirit for a happy life.
De mijnwerker vroeg de geest uit de lamp om een gelukkig leven.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The spirit is willing, but the flesh is weak.
De geest is gewillig, maar het vlees is zwak.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
They may be poor, but rich in spirit.
Ze mogen dan arm zijn, maar zijn rijk van geest.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Those children are in exuberant spirits.
Deze kinderen zijn in een geweldig humeur.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Though he is old, he has a youthful spirit.
Hij is wel oud, maar zijn geest is jong.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Tom thinks that his computer is possessed by an evil spirit.
Tom denkt dat zijn computer bezeten is door een boze geest.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

fut: pep, pit© dictionarist.com