sufficient Holenderski

wymowa
bn. voldoende, genoeg

Przykładowe zdania

Despite these aids, Erasmus grants are often not sufficient to live while you study.
Ondanks de hulp zijn de Erasmus studiebeurzen vaak niet genoeg om te overleven tijdens het studeren.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I have not yet collected sufficient materials to write a book.
Ik heb nog niet genoeg materiaal verzameld om een boek te kunnen schrijven.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
It's sufficient.
Dat is genoeg.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
My explanation was not sufficient.
Mijn verklaring was niet voldoende.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
According to the Commission' s proposal -20ºC would have been sufficient.
Volgens het voorstel van de Commissie zou de grens van 20 graden onder nul voldoende zijn.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
For example, uncontrolled migration has not been given sufficient consideration.
Er is bijvoorbeeld onvoldoende rekening gehouden met de onbeheersbare migratiestromen.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
What is being done may well be very important, but it is still not sufficient.
Wat er op dit moment wordt gedaan, is weliswaar een belangrijke stap vooruit, maar volstaat niet.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The problem of overwork highlighted by the Commission is not a sufficient reason for making radical changes to the legal system.
Het door de Commissie naar voren gebrachte probleem van de buitensporige werklast is niet van dien aard dat het een grondige wijziging van het rechtstelsel rechtvaardigt.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
What I learned is that, actually, there is sufficient legislation in place but the problem is the lack of supervision.
Wat ik daaruit begrepen heb is dat er eigenlijk voldoende regelgeving is, maar dat het probleem is dat er niet wordt gecontroleerd.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Mrs Lynne asks whether the authority will have sufficient teeth.
Mevrouw Lynne wil weten of het bureau wel hard genoeg met de vuist op tafel kan slaan.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com