untimely death Holenderski

wymowa
dood zonder tijd

Przykładowe zdania

The price is also paid in as many as 300 000 untimely deaths every year.
Wij betalen hiervoor ook een prijs in de vorm van maar liefst 300 000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
On behalf of my group, I too would like to express our condolences following the untimely death of the President of Nigeria.
Namens mijn fractie wil ook ik graag mijn deelneming betuigen vanwege het vroegtijdige heengaan van de president van Nigeria.
wymowa wymowa wymowau Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com