exasperated Japonski

wymowa
(形) 怒らせた, 激怒させた, 憤慨させた
(動) 怒らせる; 激化させる

Przykładowe zdania

He was a very kind man, but his verbosity was exasperating.
彼は親切な男だったが、その話のくどさは人をいらいらさせた。
wymowa wymowa wymowau Report Error!© dictionarist.com