approved po polsku

wymowa
a. zatwierdzony, uznany

Przykładowe zdania

Father will never approve of my marriage.
Ojciec nigdy nie zaakceptuje mojego małżeństwa.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The treaty was approved.
Traktat został zatwierdzony.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Congress finally approved Wilson's proposals.
Kongres nareszcie zgodził się na propozycje Wilsona.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
He gave her an approving nod.
Skinął jej potakująco głową.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Thank you for approving my join request.
Dziękuję za zaakceptowanie mojej prośby o przyłączenie.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I don't approve of what Tom has done.
Nie pochwalam tego, co Tom zrobił.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I think you'll approve.
Myślę, że to docenisz.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
A vast majority of people approve of the plan.
Zdecydowana większość osób zgadza się na ten plan.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
(The minutes of the previous sitting were approved)
(Protokół poprzedniego posiedzenia został przyjęty)
wymowa wymowa wymowau Report Error!
(The Minutes of the previous sitting were approved.)
(Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.)
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

established by authority; given authoritative approval: authorised, sanctioned, authorized


dictionary extension
© dictionarist.com