austere po polsku

wymowa
a. surowy, srogi, skromny, prosty, ascetyczny, klasztorny

Przykładowe zdania

At the same time, it creates a political and legal precedent by making the Stability Pact even more austere and lets the United States of America into the euro area through the back door.
Równocześnie stwarza on polityczny i prawny precedens, czyniąc pakt stabilności jeszcze bardziej surowym i wpuszcza Stany Zjednoczone Ameryki tylnymi drzwiami do strefy euro.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Let us be austere, but let us also be inventive.
Bądźmy surowi, ale też pomysłowi.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
(NL) In the current economic climate I find it self-evident that the European Parliament must put in place an austere budget.
(NL) W aktualnej sytuacji gospodarczej uważam za oczywiste, że Parlament Europejski musi przyjąć budżet oszczędnościowy.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
This is a more austere budget, in line with what the Commission and Council requested.
Jest to budżet bardziej oszczędnościowy, zgodnie z tym, o co poprosiły Komisja i Rada.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

severely simple: plain, severe, stark, stern
of a stern or strict bearing or demeanor; forbidding in aspect: strict, nonindulgent, stern
practicing great self-denial: abstemious, spartan, ascetical, ascetic© dictionarist.com