climbing po polsku

wymowa
n. wspinaczka, pięcie się
a. wspinaczkowy

Przykładowe zdania

We almost had to “climb” to get into that huge car. Once inside, we stared in wonder at all the things the car had: GPS, radio, radio by satellite and a camera to see how to park!
Prawie musiałyśmy się „wspinać”, aby wejść do tego olbrzymiego samochodu. Jak już byłyśmy w środku, gapiłyśmy się na wszystko co ten samochód posiadał: GPS, radio, radio satelitarne oraz kamerę, aby widzieć jak parkować!
wymowa wymowa wymowau Report Error!
When hot summer nights became unbearable my whole family would climb up onto the rooftop to sleep in the cool night air.
Gdy gorące letnie noce stawały się nie do zniesienia, cała moja rodzina wspinała się na dach, aby spać na chłodnym nocnym powietrzu.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
He was the first man to climb Mt. Fuji in winter.
Był pierwszym człowiekiem, który wspiął się na górę Fudżi w zimie.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
He climbed over the fence.
Wdrapał się na ogrodzenie.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I have climbed Mt. Fuji.
Wspiąłem się na górę Fuji.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Even pigs can climb a tree when flattered.
Nawet świnie potrafią wspiąć się na drzewo, gdy je pochwalić.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
He climbed the stairs.
Wspiął się po schodach.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Tom loves to climb mountains.
Tom lubi wspinaczkę górską.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I remember Tom telling me about the time he and Mary had climbed Mt. Fuji.
Pamiętam, że Tom mówił mi, o której weszli z Mary na górę Fuji.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The old woman climbed the stairs with difficulty.
Staruszka z wielkim trudem wdrapała się po schodach.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

an event that involves rising to a higher point (as in altitude or temperature or intensity etc.): mounting, rise, rising, ascension, climb, ascent© dictionarist.com