decent po polsku

wymowa
a. przyzwoity, skromny, obyczajny, ludzki

Przykładowe zdania

I can't believe how hard it is to find a decent grub around here.
Nie mogę uwierzyć jak trudno jest tu znaleźć przyzwoite żarcie.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
As soon as I can get a decent video camera, I'll start making videos to put online.
Jak tylko znajdę przyzwoitą kamerę, zaczynam kręcić filmy do internetu.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
One thing I've always wanted to do is get a decent job close to home.
Zawsze marzyłem o przyzwoitej pracy w pobliżu domu.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Tom is a fairly decent golfer.
Tom jest całkiem przyzwoitym golfistą.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Tom has a decent salary.
Tom ma przyzwoitą pensję.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I think that Tom is truly decent.
Myślę, że Tom jest naprawdę przyzwoity.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
You had better go there in decent clothes.
Lepiej idź tam schludnie ubrany.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
So I applaud the Greens for their first amendment, Amendment 1, and I am sure that all decent people here, concerned about the civilians in Sri Lanka, will too.
Dlatego pochwalam pierwszą poprawkę Zielonych i jestem pewien, że wszyscy zebrani tutaj przyzwoici ludzie, zatroskani o losy cywilnej ludności na Sri Lance, także ją pochwalą.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Is Beijing right in saying that the Tibetans are violent terrorists favouring independence, or is the Dalai Lama right in saying that they want a decent and dignified autonomous state?
Czy Pekin ma rację, twierdząc, że Tybetańczycy to uciekający się do przemocy terroryści, dążący do niepodległości, czy też rację ma Dalajlama twierdząc, że pragną oni jedynie przyzwoitej i godnej autonomii?
wymowa wymowa wymowau Report Error!
We need economic development, but we equally need jobs, decent salaries and pensions, access to health and education services, and they must be of good quality to boot.
Potrzebny jest nam rozwój gospodarczy, ale w równym stopniu potrzebujemy miejsc pracy, godnych zarobków i emerytur, dostępu do usług zdrowotnych i edukacji, które w dodatku muszą być wysokiej jakości.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

socially or conventionally correct; refined or virtuous: respectable, nice
in the right manner: right, in good order, decently, properly, the right way
according with custom or propriety: comme il faut, becoming, seemly, comely, proper, decorous
decently clothed: modest
observing conventional sexual mores in speech or behavior or dress: modest
conforming to conventions of sexual behavior: proper, decorous, clean, unobjectionable
sufficient for the purpose: adequate, sufficient, enough© dictionarist.com