fearless po polsku

wymowa
a. nieustraszony, nietrwożny, nieulękły, nielękliwy, niebojaźliwy

Przykładowe zdania

The creaking stopped. He crossed the room, violently opened the door, and walked out into the corridor. In motion, he felt suddenly fearless.
Skrzypienie ustało. Przeszedł przez pokój, gwałtownie otworzył drzwi i wyszedł na korytarz. W ruchu nagle poczuł się nieustraszony.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
They're fearless.
Są nieustraszeni.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
This struggle has always been tragic and has, in recent years, claimed the lives of the best and the most fearless.
Ta walka zawsze była tragiczna i w ostatnich latach doprowadziła do śmierci najlepszych i najodważniejszych ludzi.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
David Kato was a courageous human rights defender and fearless LGTB rights activist.
Był on odważnym obrońcą praw człowieka i nieustraszonym aktywistą działającym na rzecz praw osób LGTB.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
We need to continue to be fearless in using the instruments at the EU's disposal to defend our trade; being protective is not the same thing as being protectionist.
Nie możemy się obawiać korzystania z instrumentów pozostających do dyspozycji UE na rzecz ochrony naszego handlu. Podejście asekuracyjne nie oznacza podejścia protekcjonistycznego.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

oblivious of dangers or perils or calmly resolute in facing them: unflinching, brave, unintimidated, bold, fright, unshrinking, courageous, unblinking, unfrightened, unafraid, fear, fearfulness, unapprehensive
invulnerable to fear or intimidation: brave, bold, dauntless, audacious, hardy, intrepid, unfearingdictionary extension
© dictionarist.com