full po polsku

wymowa
n. pełnia
v. pilśnić, spilśniać, spilśnić
a. pełny, pełen, syty, dobry, napchany, okrągły, obfity, dokładny, cały, całkowity, kompletny, luźny, obszerny, bity, radykalny, bufiasty, fałdzisty
adv. pełnia: w pełni, prosto, dokładnie

Przykładowe zdania

By the end, I was full of tomatoes from top to bottom, I was red like if I was a tomato myself.
Ale pod koniec byłem cały w pomidorach, od góry do dołu i byłem tak czerwony, jakbym sam był pomidorem.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Everything was very green, very alive, full of forests and cows, that produce some of the best milk in Europe.
Wszystko było bardzo zielone, bardzo żywe, pełne lasów i krów, które produkują niektóre z najlepszego mleka w Europie.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I was bouncing around in the back of the wagon like a bag full of rags.
Podskakiwałam na tyle wozu jak worek pełen szmat.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
It is a country full of places dedicated to leisure and fun.
Jest to kraj pełen miejsc przeznaczonych do rozrywki i zabawy.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Now, I had all the whole summer in front of me, full of plans, next to the beach and with many friends to enjoy it.
Teraz miałem przed sobą całe lato pełne planów, blisko plaży i wielu znajomych, z którymi mogłem się tym cieszyć.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
She only wore about a quarter of the clothes in her very full wardrobe, and many items still had their tags on them.
Nosiła tylko około ćwierci ubrań ze swojej bardzo pełnej szafy, a wiele przedmiotów wciąż miało na sobie metki.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Spain is a country full of delicious food, weird food… but above all they are very funny if you discover them with your friends or your family in your next holiday.
Hiszpania jest krajem pełnym przepysznego jedzenia, dziwnego jedzenia… ale przede wszystkim, wszyscy oni są bardzo zabawni, jeśli odkryjesz ich ze swoimi przyjaciółmi lub rodziną podczas swoich następnych wakacji.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The bus was already a big party. It was full of young people that wanted to party.
Autobus był już dużą imprezą. Był pełny młodych ludzi, którzy chcieli na imprezę.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The road to Julius Caesar's camp was rough and full of potholes.
Droga do obozu Juliusza Cezara była nierówna i pełna wybojów.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
They are fun places full of young people where, ultimately, you always end up making new friends.
To miejsca rozrywki pełne młodych ludzi, gdzie w końcu zawsze zawierasz nowe znajomości.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com