lecture po polsku

wymowa
n. wykład, odczyt, prelekcja, referat
v. wykładać, wyłożyć

Przykładowe zdania

They attended the lecture.
Byli obecni na wykładzie.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The lecture starts at 8 o' clock.
Wykład rozpoczyna się o ósmej.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The students are listening to a history lecture.
Studenci słuchają wykładu z historii.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
His lectures are very long.
Jego wykłady są bardzo długie.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
All in all, I enjoyed the lecture.
Wykład był w sumie fajny.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
What's this lecture about?
O czym jest ten wykład?
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Anyone can attend my lectures, but not everyone can understand them.
Każdy może uczęszczać na moje wykłady, ale nie każdy może je zrozumieć.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
We listened to his lecture on the radio.
Wysłuchaliśmy jego wykładu w radio.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
She was very bored during the lecture.
W czasie wykładu bardzo się nudziła.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
We were really moved by his lecture.
Byliśmy naprawdę poruszeni tą lekturą.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
© dictionarist.com