living-space po polsku

n. przestrzeń życiowa

Przykładowe zdania

The Danube is a lifeline, as we have heard today, and the Danube Region is the living space.
Jak dzisiaj słyszeliśmy, Dunaj stanowi krwioobieg, a region naddunajski to żyjąca przestrzeń.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
European agriculture is one of the main foundations of the European Union, our shared culture and our living space.
Rolnictwo europejskie jest jednym z najważniejszych fundamentów Unii Europejskiej, naszej wspólnej kultury i przestrzeni życiowej.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Adapted equipment, aids and numerous modern electronic systems make it possible to manage living space.
Specjalnie przystosowane wyposażenie, pomoce i liczne nowoczesne systemy elektroniczne umożliwiają kierowanie przestrzenią życiową.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
It is a good thing that concern for social distortion is so great; however, in this case it is a question of saving our living space for our descendents.
To dobrze, że obawy przed zakłóceniami społecznymi są tak duże; jednakże w tym przypadku chodzi o zachowanie przestrzeni życiowej dla naszych potomków.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The oceans provide 99% of the earth's living space and fish supply the highest percentage of the world's protein consumed by humans; 3.5 billion people depend on them for their primary source of food.
Oceany stanowią 99% powierzchni do życia na ziemi, a ryby dostarczają najwyższy na świecie odsetek białka spożywanego przez ludzi; dla 3,5 mld ludzi ryby stanowią podstawowe źródło pożywienia.
wymowa wymowa wymowau Report Error!


© dictionarist.com