narrow-mindedness po polsku

wymowa
n. ograniczenie umysłowe, małostkowość, filisterstwo, ciasnota, zaściankowość

Przykładowe zdania

We need to do away with our narrow-mindedness when it comes to innovation and in policy.
Musimy skończyć z ciasnotą umysłową, gdy chodzi o innowację i politykę.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Cutting the funding for environmental protection in particular suggests narrow-mindedness, and I hope Commissioner Cioloş will be able to talk him out of it.
Zmniejszenie wydatków na ochronę środowiska wydaje się szczególnym przejawem zaściankowości i mam nadzieję, że komisarz Cioloş zdoła wyperswadować ten pomysł panu przewodniczącemu.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Nevertheless, being a part of the EU and participating in development cooperation helps to eliminate narrow-mindedness.
Tym niemniej, uczestnictwo w UE oraz we współpracy na rzecz pomocy sprzyja wyeliminowaniu takiej krótkowzroczności.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
In an ingenious way, this type of journalism can combine the adoration of immorality with extraordinary narrow-mindedness to make a productive business: provoke, condemn and make money.
W pomysłowy sposób ten rodzaj dziennikarstwa może łączyć uwielbienie amoralności z wyjątkowym ograniczeniem horyzontów umysłowych i przynosić niezłe zyski: prowokować, potępiać i zarabiać na tym.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

an inclination to criticize opposing opinions or shocking behavior: intolerance, provincialism, pettiness, narrowness, denominationalism, parochialism, sectarianism


© dictionarist.com