production po polsku

wymowa
n. produkcja, fabrykat, wytwórczość, wydobycie, wyrób, wyprodukowanie, wytworzenie, wytwarzanie, fabrykacja, produkowanie, wyrabianie, inscenizacja, wystawienie, twór, utwór, tworzenie, twórczość, rodzenie, płodzenie
a. produkcyjny

Przykładowe zdania

They want to increase food production by growing new kinds of rice.
Chcą zwiększyć produkcję żywności wprowadzając nowe gatunki ryżu.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Is early medieval glass production a continuation of Roman glass technology?
Czy wczesnośredniowieczne hutnictwo szkła stanowiło kontynuację szklarskiej technologii Rzymian?
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.
Każdy człowiek ma prawo do ochrony moralnych i materialnych korzyści wynikających z jakiejkolwiek jego działalności naukowej, literackiej lub artystycznej.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Production at this factory has increased by 20%.
Produkcja w tej fabryce wzrosła o 20%
wymowa wymowa wymowau Report Error!
That would lead to the production of more carbon dioxide, the main gas responsible for global warming.
Doprowadziłoby to do zwiększenia emisji dwutlenku węgla, gazu w głównej mierze odpowiedzialnego za globalne ocieplenie.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
According to an estimate, steel production will reach 100 million tons this year.
Według szacowań, produkcja stali osiągnie w tym roku 100 milionów ton.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
He put forward a plan for improving the rate of production.
Przedstawił plan podniesienia produkcji.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Car production in that year reached a record 10 million vehicles.
Produkcja samochodów w tamtym roku wyniosła rekordowe 10 milionów pojazdów.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
We have cut back production by 20%.
Ograniczyliśmy produkcję o 20%.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
He told me to cut down the cost of its production.
Kazał mi ograniczyć koszty życia.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

the act or process of producing something: steel production, rainmaking, devising, human activity, human action, fashioning, canalisation, foliation, act, growing, making, deed, canalization
a presentation for the stage or screen or radio or television: staging, coup de theatre, presentation, theatrical production
an artifact that has been created by someone or some process: flick, picture show, work, brainchild, creation, outturn, paper, spin-off, film, movie, turnery, end product, motion-picture show, by-product, picture, product, pic, piece of work, volume, moving-picture show, fruit, turnout, inspiration, motion picture, job, yield, deliverable, magazine, byproduct, newspaper, output, book, moving picture
(law) the act of exhibiting in a court of law: exhibition
a display that is exaggerated or unduly complicated: display


© dictionarist.com