risk po polsku

wymowa
n. ryzyko, hazard, narażenie, ubezpieczenie
v. ryzykować, ponieść ryzyko, odważyć się

Przykładowe zdania

Now this might seem to be a dangerous job but in reality the risk to my health was minor.
Teraz ta praca może się wydawać niebezpieczna, ale w rzeczywistości ryzyko zagrażające mojemu zdrowiu było niewielkie.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I hate taking risks.
Nienawidzę podejmowania ryzyka.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I can't ask you to take that sort of risk.
Nie mogę prosić cię o podjęcie takiego ryzyka.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Warning! Risk of suffocation. To avoid danger don't keep it near babies.
Ostrzeżenie! Istnieje ryzyko uduszenia. Aby uniknąć zagrożenia, nie zostawiaj tego w pobliżu niemowląt.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I won't risk it.
Nie będę tego ryzykować.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I felt it was worth the risk.
Czułem, że to było warte ryzyka.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I know what you've risked.
Wiem, co ryzykowałeś.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I'm not going to take that risk.
Nie zamierzam tego ryzykować.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I'm unwilling to risk that.
Nie chcę tego ryzykować.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I told you it was a risk.
Mówiłem ci, że to ryzykowne.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
© dictionarist.com