someone else's po polsku

wymowa
pron. czyjś

Przykładowe zdania

It includes harassment, ignoring people, physically hurting someone, or constantly speaking in a negative way to someone else.
Są wśród nich prześladowanie, ignorowanie osób, fizyczne ranienie kogoś lub ciągłe mówienie w negatywny sposób do kogoś innego.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I entered someone else's room by mistake.
Przez pomyłkę wszedłem do czyjegoś pokoju.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
To err is human. To blame someone else for your mistakes is even more human.
Mylić się jest rzeczą ludzką. A jeszcze bardziej ludzką - winić innych za nasze błędy.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
She was asked to convince him to get his son or someone else to paint the house.
Poproszono ją, by przekonała go do pomalowania domu przez jego syna lub kogoś innego.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I'm secretly in love with someone else's wife.
Kocham potajemnie żonę innego mężczyzny.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Tom didn't know Mary was seeing someone else.
Tom nie wiedział, że Mary widzi się z kimś innym.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Please ask someone else.
Poproś, proszę, kogoś innego.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
We have to tell Tom before he hears it from someone else.
Musimy powiedzieć Tomowi, zanim usłyszy to od kogoś innego.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I know absolutely nothing about university, so ask someone else.
Nie wiem o uniwersytecie absolutnie nic, więc zapytaj kogoś innego.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I love her, but she's in love with someone else.
Kocham ją, ale ona jest zakochana w kimś innym.
wymowa wymowa wymowau Report Error!


© dictionarist.com