traffic po polsku

wymowa
n. handel jakimś towarem, ruch, automobilowy: transport automobilowy
v. handlować, frymarczyć, przeszachrować, kupczyć

Przykładowe zdania

After some time, we arrived at a place with much more traffic.
Po pewnym czasie dotarłyśmy do miejsca, w którym był znacznie większy ruch.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
When we left, we drove without knowing well into a road with less traffic.
Gdy wyjechałyśmy, pojechałyśmy bez odpowiedniej wiedzy na drogę o mniejszym ruchu.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The bridge is open to traffic.
Most jest otwarty dla ruchu.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I hope that neither of them was involved in the traffic accident.
Mam nadzieję, że nikogo z nich nie dotyczył ten wypadek.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Go straight down the road, and when you pass the traffic light you're there.
Idź wzdłuż ulicy i kiedy miniesz światła, będziesz na miejscu.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
He had a traffic accident.
On miał wypadek drogowy.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The city increased the number of traffic signals at major intersections.
Miasto zwiększyło liczbę świateł na głównych skrzyżowaniach.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The accident cause traffic chaos.
Wskutek tego wypadku na ulicy zapanował chaos.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Many people die in traffic accidents.
Wielu ludzi ginie w wypadkach drogowych.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Dick got in a traffic accident.
Dick miał wypadek samochodowy.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com