trenchant po polsku

wymowa
a. ostry, kategoryczny, cięty, kąśliwy, zdecydowany, stanowczy

Przykładowe zdania

Indeed, the facts disclosed in this trenchant report go beyond the realms of mere negligence and indolence.
Faktycznie, okoliczności ujawnione w tym ciętym sprawozdaniu wykraczają poza zwykłe niedbalstwo czy indolencję.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

clearly or sharply defined to the mind: distinct, clear-cut, clear
characterized by or full of force and vigor: effectual, hard-hitting, efficacious, effective
having keenness and forcefulness and penetration in thought, expression, or intellect: intelligent, searching


dictionary extension
© dictionarist.com