weak po polsku

wymowa
a. słaby, asteniczny, bezsilny, osłabiony, anemiczny, blady, mało stanowczy, słabej woli, wodnisty, lekki, kiepski, kruchy, rzadki

Przykładowe zdania

“Suicide,” said Barnes. “Weak mind.”
„Samobójstwo,” powiedział Barnes. „Słaby umysł.”
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The weak are food for the strong.
Słabi są pożywieniem dla silnych.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
He is small and weak.
On jest mały i słaby.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
He was a weak child with poor eyesight.
Był dzieckiem słabym, z marnym wzrokiem.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
My level of Japanese is weak, so I can't write well.
Jestem słaby z języka japońskiego, więc nie jestem w stanie pisać poprawnie.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
They were weak.
Byli słabi.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
You're too weak to do that.
Jesteś zbyt słaby, żeby to zrobić.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Tom's pulse is very weak.
Puls Toma jest bardzo słaby.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
He is a man of weak character.
Jest mężczyzną słabego charakteru.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Brought up by a weak father, he is partial to sweets.
Jego ojciec lubi słodycze, on ma to po nim.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

wanting in physical strength: shoddy, tender, pale, vulnerable, wan, strength, debilitated, lame, faint, pallid, anemic, gutless, flimsy, wishy-washy, sick, anaemic, jerry-built, adynamic, asthenic, delicate, namby-pamby, enervated, feeble, weakened, untoughened, spineless, powerless, puny
overly diluted; thin and insipid: watery, diluted, washy, dilute
wanting in moral strength, courage, or will; having the attributes of man as opposed to e.g. divine beings: fallible, imperfect, human, frail
(used of vowels or syllables) pronounced with little or no stress: light, unaccented, unstressed
(used of verbs) having standard (or regular) inflection: regular
deficient in magnitude; barely perceptible; lacking clarity or brightness or loudness etc: perceptible, faint
likely to fail under stress or pressure: fallible
not having authority, political strength, or governing power: powerless
deficient in intelligence or mental power: stupid
tending downward in price: down© dictionarist.com