ample Rumunski

wymowa
a. amplu, vast, larg, cuprinzător, mare, spaţios, abundent, bogat, îndestulător, destul, suficient, potrivit

Przykładowe zdania

In making its decision, our political group took ample account of the opinion of the trade unions concerned, since in the case of industrial use, our main concern is the health of the workers.
La adoptarea acestei decizii, grupul nostru politic a luat în considerare în mare măsură opinia sindicatelor implicate, deoarece, în cazul utilizării industriale, principala noastră preocupare este sănătatea lucrătorilor.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Although history has given us ample evidence that this path leads nowhere, we are following it again.
Deşi istoria ne-a dat suficiente dovezi că acest drum nu duce nicăieri, suntem pe acelaşi drum din nou.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
This is ample reason, Commissioner, to insist on the immediate scrapping of this section in official documents with your Turkish interlocutor.
Domnule comisar, acesta este un motiv serios de a insista, în discuţiile cu interlocutorul turc, asupra înlăturării imediate a acestei secţiuni din documentele oficiale.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Bilaterally, there is ample potential for the relations to grow.
La nivel bilateral, există un mare potenţial pentru intensificarea relaţiilor.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
So if we now fix a cap of 11 cents I think there is ample room for manoeuvre; there is ample room for competition to develop.
Deci dacă acum fixăm un plafon de 11 cenţi, cred că lăsăm destulă libertate de mişcare; lăsăm destulă libertate pentru dezvoltarea concurenţei.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
There is ample evidence that these people harmed the Iraqi people when the Iraqi army refused to carry out the killings that Saddam Hussein required.
Există dovezi ample care demonstrează că aceste persoane i-au făcut rău poporului irakian, atunci când armata irakiană a refuzat să execute masacrele ordonate de Saddam Hussein.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
There was ample confirmation of this during the course of the Czech Presidency.
În timpul preşedinţiei cehe această teorie s-a confirmat pe deplin.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
(HU) The European Union has ample moral grounds for taking decisive action in order to achieve a reduction in emissions from the United States and China.
(HU) Uniunea Europeană beneficiază de o amplă bază morală pentru a acţiona în mod decisiv în vederea obţinerii unei reduceri a emisiilor poluante de către Statele Unite şi China.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
We will have ample opportunity to discuss the recasting of the first railway package.
Vom avea ocazia să discutăm pe larg revizuirea primului pachet feroviar.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
ECB interest rates are at a historical low and the Central European Bank has been providing very ample liquidity to the euro area financial system, including the Greek institutions.
Ratele dobânzii indicate de BCE se află la cel mai scăzut nivel din istorie şi Banca Centrală Europeană a furnizat un volum mare de lichidităţi sistemului financiar din zona euro, inclusiv instituţiilor elene.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

more than enough in size or scope or capacity: wide, generous, full, sufficient, adequacy, wide-cut, good, sufficiency, abundant
affording an abundant supply: plenteous, copious, plentiful, rich, abundant
fairly large: large, sizable, sizeable, bigdictionary extension
© dictionarist.com