assistance Rumunski

wymowa
n. ajutor, sprijin, asistenţă, cooperare, oficiu, concurs

Przykładowe zdania

Call on me if you need my assistance.
Chemaţi-mă dacă aveţi nevoie de ajutorul meu.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Call on me if you need my assistance.
Cheamă-mă dacă ai nevoie de ajutorul meu.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The Japanese people appreciate very much the prompt assistance of many foreign countries.
Poporul japonez apreciază foarte mult ajutorul prompt al numeroaselor ţări străine.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I'm waiting for your assistance.
Aştept ajutorul tău.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I need assistance.
Am nevoie de ajutor.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
It is vital to allow unimpeded access for humanitarian assistance and aid to Gaza without delay.
Este esenţial să se permită fără întârziere accesul nerestricţionat al asistenţei umanitare şi al ajutoarelor în Gaza.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
However, the poorer the developing countries are, the more they will require further public financial assistance from developed countries.
Cu toate acestea, cu cât sunt mai sărace ţările în curs de dezvoltare, cu atât vor necesita asistenţă financiară publică suplimentară din partea ţărilor dezvoltate.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Our ESDP mission in Bosnia and Herzegovina continues to provide support and assistance to the ICTY and relevant authorities.
Misiunea noastră PESA în Bosnia şi Herţegovina continuă să furnizeze sprijin şi asistenţă TPI şi autorităţilor competente.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Assistance must be provided to the people of the region - not by means of warships, which serve only to protect Western trading routes, but in the form of humanitarian aid, for example.
Trebuie acordată asistenţă oamenilor din regiune - nu prin mijloace de război, care contribuie numai la protejarea rutelor comerciale occidentale, ci sub formă de ajutor umanitar, de exemplu.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
This would comprise the unblocking of the PCA and a significant increase in our assistance.
Aceasta ar cuprinde deblocarea APC şi o creştere semnificativă a asistenţei noastre.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

the activity of contributing to the fulfillment of a need or furtherance of an effort or purpose: ministration, help, encouragement, thanks, self-help, facilitation, succour, service, comfort, resort, boost, assist, hand, lift, accommodation, refuge, recourse, helping hand, succor, relief, activity, aid, support
a resource: aid, resource, help


© dictionarist.com