below Rumunski

wymowa
a. dedesubt, jos: de mai jos
prep. dedesubtul, dincolo de, jos: în josul, sub

Przykładowe zdania

For the first time in more than 6 years, the unemployment rate is below 6%.
Pentru prima dată în mai mult de 6 ani, rata șomajului este de sub 6%.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
It is based mainly on the EU Charter of Fundamental Rights accompanying the anti-grassroots Treaty of Lisbon, which is below the level of rights safeguarded in many Member States.
Raportul se bazează în principal pe Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale ce însoţeşte Tratatul de la Lisabona, un document anti-subsidiaritate şi sub nivelul drepturilor păstrate în multe state membre.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The third and fourth Geneva Conventions state clearly that such acts fall far below the standards of international law and render the perpetrator liable in the eyes of the international community.
A treia şi a patra Convenţie de la Geneva afirmă clar că astfel de acte se află mult sub standardele de drept internaţional şi îl fac pe autor răspunzător în faţa comunităţii internaţionale.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I would like to point out that in the United States they do have a unified market, and the price there for 1 000 cubic metres of gas is below USD 200.
Vreau să subliniez faptul că în Statele Unite există o piaţă unică, iar preţul a 1000 m3 de gaz pe această piaţă este sub 200 USD.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Now, if we question whether this Solidarity Fund is working for the affected regions, we can see that we risk being below the damage threshold.
Dacă ne întrebăm în ce măsură regiunile afectate îndeplinesc criteriile de activare a Fondului de Solidaritate, putem vedea că riscăm să ne situăm sub pragul daunelor.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Indeed, we must not forget that approximately 17% of European families are now living below the poverty line and one child in five is poor.
Într-adevăr, nu trebuie să uităm că aproximativ 17% dintre familiile europene trăiesc acum sub limita sărăciei, iar un copil din cinci este sărac.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Some unscrupulous employers are prepared to exploit these illegal workers with wage rates below the legal minimum, appalling conditions and long working hours.
Unii angajatori fără scrupule sunt pregătiţi să exploateze aceşti muncitori ilegali cu tarife de salarizare sub minimul legal, condiţii oribile şi multe ore de lucru.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
'My words fly up, my thoughts remain below', says the king in Hamlet.
"Cuvântu-mi zboară, gândul mi-e stingher”, spune regele în Hamlet.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Since then, the price of crude has fallen by a good USD 100 to below USD 40 a barrel.
De atunci, preţul petrolului a scăzut cu mai bine de 100 de dolari, până sub 40 de dolari pe baril.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
If their quality is below par, you must take action.
În cazul în care calitatea lor este sub parametri, trebuie să luaţi măsuri.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

in or to a place that is lower: beneath, to a lower place, at a lower place
at a later place
on a floor below: down the stairs, downstairs, on a lower floor
(in writing) see below: infra
further down: under© dictionarist.com