bold Rumunski

wymowa
a. îndrăzneţ, curajos, cutezător, neînfricat, viteaz, brav, obraznic, neruşinat, neobrăzat, abrupt, făţiş, apăsat, reliefat

bold Rumunski

n. pin, sting

Przykładowe zdania

This is a bold exaggeration, Mr Cappato.
Aceasta este o exagerare îndrăzneaţă, domnule Cappato.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
This is a bold and ambitious plan, and it is one that needs to be discussed.
Este un plan ambiţios şi curajos şi trebuie să fie discutat în mod special.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Your presidency's aims are bold.
Obiectivele preşedinţiei dumneavoastră sunt îndrăzneţe.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
This is a bold project for an energy future that is sustainable, affordable and secure.
Acesta este un proiect îndrăzneţ pentru un viitor energetic durabil, accesibil şi sigur.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
We have to be very bold in defending broad access and transparency to all documents.
Trebuie să fim foarte îndrăzneţi în apărarea accesului larg şi al transparenţei în legătură cu toate documentele.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Is it not time to be bold with the export refunds?
Nu ar fi timpul să daţi dovadă de mai mult curaj privind restituirile la export?
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Instead, the people want a Europe that is bold enough to roll up its sleeves and get its hands dirty helping them to overcome their difficulties.
În schimb, oamenii îşi doresc o Europă destul de îndrăzneaţă încât să îşi suflece mânecile şi să se apuce de treabă, ajutându-i să depăşească dificultăţile care îi apasă.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I would be so bold as to say that he has produced an extremely good piece of work.
Aş îndrăzni să spun că acesta a elaborat un raport extrem de bun.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
It is only resolve and the courage to take bold regulatory action at European level that build confidence.
Numai determinarea şi curajul de a întreprinde acţiuni curajoase de reglementare la nivel european consolidează încrederea.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
That is what will enable us to give new momentum to a bold and confident European Union.
Acest lucru ne va permite să dăm un nou impuls unei Uniuni Europene curajoase și încrezătoare.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

fearless and daring: brave, overvaliant, hardy, hardiness, rash, unafraid, vaulting, nervy, heroical, intrepid, daring, dauntless, heady, adventurous, forward, overreaching, temerarious, reckless, adventuresome, boldness, fearless, audacious, courageous, heroic, hardihood, foolhardy, emboldened, daredevil, unfearing
clear and distinct: conspicuous
very steep; having a prominent and almost vertical front: sheer, steep, bluff
a typeface with thick heavy lines: case, fount, typeface, face, boldface, font, bold facedictionary extension
© dictionarist.com