dwindle Rumunski

wymowa
v. micşora: se micşora, diminua: se diminua, scădea

Przykładowe zdania

Energy efficiency is an extremely important topic because we are well aware that the natural reserves from which we obtain our energy are dwindling all the time and will run out at some point.
Eficienţa energetică e o temă foarte importantă, deoarece ştim bine că rezervele naturale, pe baza cărora se obţine energie, sunt din ce în ce mai puţine, urmând a se epuiza la un moment dat.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Research has to be undertaken in view of dwindling stocks.
Cercetarea trebuie desfăşurată ţinând cont de stocurile în scădere.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
If we are seriously saying that recreational fishing is destroying our fish stocks, then in my mind they are missing a fundamental issue as far as dwindling fish stocks are concerned.
Dacă vorbim serios când spunem că pescuitul de agrement ne distruge rezervele de peşte din ape, atunci cred că se pierde din vedere un aspect fundamental în ceea ce priveşte diminuarea acestor rezerve.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
This is how we see the situation ourselves, but in the meantime, it is also clear that people's reserves are dwindling in Europe.
Aşa vedem noi situaţia, dar, între timp, este la fel de clar că rezervele oamenilor se împuţinează în Europa.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
However, our margins are dwindling.
Totuşi, marjele noastre se diminuează.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The government has so far been able to maintain overall stability but, as oil revenues have dwindled, the state is struggling to maintain control over parts of the national territory.
Până în prezent, guvernul a reuşit să menţină stabilitatea generală însă, întrucât veniturile petroliere au scăzut, statul are dificultăţi în a menţine controlul asupra unor părţi ale teritoriului naţional.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
A state can raise its taxes only up to a certain level before the money begins to go abroad and the revenues dwindle.
Un stat poate mări taxele şi impozitele doar până la un anumit nivel înainte ca banii să iasă din ţară şi veniturile să se diminueze.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
That explains why the European Union's share of world GDP is dwindling; why we have fallen from 36% 20 years ago to 25% today and we are scheduled to fall to 15% in 10 years' time.
Aceasta explică de ce cota Uniunii Europene din PIB-ul mondial se diminuează; de ce am scăzut de la 36 % acum 20 de ani la 25 % în prezent şi se prevede o scădere la 15 % în decursul următorilor 10 ani.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
A rethink is necessary in this area, and not only because of the ever dwindling supply of fossil fuels and the impact on the climate that non-renewable energy sources have.
Este necesară o nouă analiză a acestui domeniu şi nu doar din cauza rezervelor tot mai reduse de combustibili fosili şi a impactului exercitat asupra climei de sursele de energie neregenerabile.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Unfortunately, in the situation where some countries are facing dwindling budget revenues, the immediate temptation is to raise taxes and duties.
Din păcate, în situaţia în care unele ţări se confruntă cu diminuarea veniturilor bugetare, tentaţia imediată este de a mări taxele şi impozitele.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

decay: die, decline, degenerate, fade, deteriorate, fall


© dictionarist.com