hot air Rumunski

wymowa
n. fanfaronadă, vorbe goale, lăudăroşenie

Przykładowe zdania

Our shame and also indignation are at so many lies, so much ambiguity and so much hot air.
Ruşinea şi indignarea noastră sunt legate de atâtea neadevăruri, atâta ambiguitate şi de atâtea vorbe goale.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
So it is time for politicians in this Chamber to stop emitting their own hot air over energy efficiency and climate change, cut out the hypocrisy and close down the Strasbourg Parliament.
Este, deci, timpul ca politicienii din acest Parlament să nu se mai aprindă vorbind despre problemele de eficienţă a energiei şi de schimbare climatică, să renunţe la ipocrizie şi să închidă Parlamentul din Strasburg.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Madam President, these are own-initiative reports and therefore they might be dismissed as so much hot air.
Doamnă preşedintă, acestea sunt rapoarte din proprie iniţiativă şi, prin urmare, pot fi considerate vorbe în vânt.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Would the Council and Commission agree that the Conservative leader's plans are just hot air?
Consiliul şi Comisia ar fi de acord că planurile liderilor conservatori sunt doar vorbe goale?
wymowa wymowa wymowau Report Error!
It is technological innovation that will be our saviour, not trade in hot air.
Inovarea tehnologică este cea care ne va salva, nu comercializarea de vorbe goale.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Hot air has become the order of the day not only for Poland, but for Sweden, too.
Vorbele goale au devenit ordinea zilei nu doar pentru Polonia, ci şi pentru Suedia.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
In any case, the European institutions can already take specific action - I will not focus on all the hot air about coordination.
În orice caz, instituţiile europene pot lua deja acţiuni specifice; nu voi insista asupra vorbăriei referitoare la coordonare.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Mr President, own-initiative reports are usually just hot air, but if adopted they are an expression of the political will of the European Parliament.
Dle preşedinte, rapoartele din proprie iniţiativă sunt de obicei doar vorbe goale, dar dacă sunt adoptate, acestea reprezintă expresia dorinţei politice a Parlamentului European.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
It produces wealth founded on hot air.
Acesta aduce bunăstare bazată pe vorbe goale.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
We must not be content with a lot of hot air but must work with substantial ideas, as the EU 2020 strategy demands.
Nu trebuie să ne mulțumim cu multe vorbe goale, ci trebuie să lucrăm cu idei concrete, așa cum cere strategia UE 2020.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

loud and confused and empty talk: rhetoric, empty words, meaninglessness, bunk, nonsensicality, nonsense, hokum, empty talk, palaver
air that has been heated and tends to rise: air


© dictionarist.com