impenetrable Rumunski

wymowa
a. impenetrabil, nepătruns: de nepătruns, nestrăbătut: de nestrăbătut

Przykładowe zdania

The obstacles which posed problems until now include impenetrable documentation, ever-changing eligibility criteria or short deadlines for submitting dossiers.
Printre obstacolele care până acum puneau probleme se numără documentaţia stufoasă, schimbarea continuă a criteriilor de eligibilitate sau termenele scurte de depunere a dosarelor.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
My action here does not imply a softening of my attitude to the EU and its impenetrable, inflexible and unaccountable structure.
Reacţia mea de aici nu implică o atenuare a atitudinii mele faţă de UE şi de structura impenetrabilă, neflexibilă şi nejustificată a acesteia.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Too often, we have gazed into crystal balls and seen a series of marvellous plans, but each is impenetrable to the next.
Prea des ne-am uitat în boluri de cristal şi am văzut un şir de planuri uimitoare dar de nerealizat pe viitor.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The procedure for accessing European money is fairly complicated and impenetrable.
Procedura de accesare a banilor europeni este destul de stufoasă şi complicată.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Our duty is to question the impenetrable haggling that surrounds appointments to the posts that resulted from the Treaty of Lisbon.
Obligaţia noastră este să ne punem întrebări despre negocierile opace în jurul numirilor pe posturile care au rezultat în urma Tratatului de la Lisabona.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I remember when, in 2005, you came along with an interesting idea about simplifying European legislation and cutting through the now impenetrable undergrowth of community law.
Îmi amintesc că în 2005 aţi venit cu o idee interesantă de simplificare a legislaţiei europene şi de lămurire a legislaţiei comunitare confuze, imposibil de pătruns.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

not admitting of penetration or passage into or through: thick, dense
impossible to understand: incomprehensible, uncomprehensible
permitting little if any light to pass through because of denseness of matter: heavy, thick, densedictionary extension
© dictionarist.com