inspire Rumunski

wymowa
v. inspira, trage în piept, aspira, însufleţi, anima

Przykładowe zdania

In this report Mr Catania is inspired, it is true, by an ideology less brutal than communism, but just as totalitarian: euro-internationalism.
În acest raport, domnul Catania este inspirat, într-adevăr, de o ideologie mai puţin brutală decât comunistul, dar la fel de totalitară: euro-internaţionalismul.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
This realistic approach inspires optimism, and shows respect for democracy and the principle of unanimity.
Această abordare realistă inspiră optimism şi demonstrează respect pentru democraţie şi principiul unanimităţii.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The European Union has also inspired the courses of action that the G20 has taken forward to tackle the economic crisis.
Uniunea Europeană a inspirat de asemenea măsurile pe care G20 le-a luat pentru a stopa criza economică.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Its role is to moderate and inspire debate.
Rolul său este de a modera şi de a inspira dezbatere.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I believe that the report will inspire Member States to adopt measures to improve family policy within the EU.
Cred că acest raport va inspira statelor membre adoptarea unor măsuri de îmbunătăţire a politicilor referitoare la familie în UE.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Member States should be inspired by the experiences of the European innovation agencies taking part in research and development.
Statele membre ar trebui să se inspire din experienţa agenţiilor europene din domeniul inovării care iau parte la activităţi de cercetare şi de dezvoltare.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Nevertheless, the prospect of Member States strengthening or weakening the requirements is not inspiring.
Cu toate acestea, perspectiva ca statele membre să întărească sau să slăbească cerinţele nu reprezintă o sursă de inspiraţie.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
This transatlantic agreement must inspire both the US and European Community to reap the reciprocal benefits resulting from the scientific and technical progress achieved through research programmes.
Acordul transatlantic trebuie să impulsioneze atât SUA, cât şi Comunitatea Europeană să obţină avantaje reciproce ca urmare a progreselor ştiinţifice şi tehnice realizate prin intermediul programelor de cercetare.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
During its first years of existence, the euro had to face three major trials: the establishment of a sound and credible central bank, the creation of a stable new currency and inspiring confidence.
În primii săi ani de existenţă, moneda euro a trebuit să înfrunte trei încercări majore: crearea unei bănci centrale solide şi credibile, crearea unei noi monede stabile şi inspirarea încrederii.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
We know that solutions and proposals should be locally inspired.
Ştim că soluţiile şi propunerile ar trebui să fie inspirate la nivel local.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

1. be the cause of: enkindle, spark, stimulate, motivate
2. animate: invigorate, enliven, encourage, hearten, inspirit, motivate, spurdictionary extension
© dictionarist.com