intolerance Rumunski

wymowa
n. intoleranţă

Przykładowe zdania

Spreading peace is an oft-repeated desire but one that, very often, is hindered along the way by the reality of hatred and intolerance.
Promovarea păcii este o dorinţă repetată adesea dar care, de multe ori, este împiedicată de realitatea plină de ură şi intoleranţă.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
This results in an atmosphere of intolerance in certain countries, as we saw the other day at Notre Dame for example, when worshippers were attacked by anti-Catholic activists.
Acest lucru va duce la o atmosferă de intoleranţă în anumite ţări, după cum s-a întâmplat zilele trecute la Notre Dame de exemplu, când credincioşii au fost atacaţi de activişti anticatolicism.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
When the British socialist Government refuses to honour its manifesto commitment to hold a referendum on the Lisbon Treaty, that is an act of intolerance.
Atunci când guvernul socialist britanic refuză să-şi onoreze angajamentul manifest de a organiza un referendum privind Tratatul de la Lisabona, vorbim despre un act de intoleranţă.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
It is right that legal protection is extended beyond the labour market and this proposed Directive will be a valuable tool in the fight against intolerance.
Este corect ca protecţia legală să fie extinsă dincolo de piaţa muncii, şi această directivă va fi un instrument valoros în lupta împotriva intoleranţei.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
We have seen cases where the current economic crisis is starting to fuel racist and xenophobic intolerance across the world.
Am văzut cazuri în care criza economică din prezent începe să alimenteze intoleranţa rasistă şi xenofobă în lume.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Let Stockholm stand for openness, freedom and tolerance, not registration, supervision and intolerance.
Doresc ca programul de la Stockholm să promoveze deschiderea, libertatea şi toleranţa, nu monitorizarea, supravegherea şi intoleranţa.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
This Europe, reunified today, is not about intolerance or exclusion, but about openness and respect for the opinions and the origins of others.
Această Europă, reunificată astăzi, nu înseamnă intoleranţă şi excludere, ci deschidere şi respect faţă de opiniile şi originile celorlalţi.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
We must show that the European Union says a firm NO to all discrimination and intolerance.
Trebuie să arătăm că Uniunea Europeană spune un NU ferm tuturor formelor de discriminare şi de intoleranţă.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The growth in discrimination and intolerance are increasingly serious social problems.
Creşterea discriminării şi a intoleranţei constituie probleme sociale din ce în ce mai serioase.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
This would signify intolerance and discrimination, which will upset the traditionally good coexistence between ethnic groups in Bulgaria, something often held up as a model to the Balkans.
Acest lucru ar însemna intoleranţă şi discriminare, care ar tulbura buna convieţuire tradiţională dintre grupurile etnice din Bulgaria, care adesea a servit drept model în Balcani.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

impatience with annoyances: impatience
unwillingness to recognize and respect differences in opinions or beliefs: dogmatism, bigotry, narrowness, narrow-mindedness, attitude, fanatism, zealotry, mental attitude, religionism, zero tolerance, fanaticism


© dictionarist.com