lecture Rumunski

wymowa
n. prelegere, curs, conferinţă, cuvântare, morală, mustrare, dojană
v. ţine o prelegere, ţine un curs, ţine o conferinţă, conferenţia în faţă, face morală

Przykładowe zdania

The teacher controls the class, usually standing in front of the students and lecturing to them during the lesson.
În general, profesorul controlează clasa stând în picioare în faţa elevilor şi făcându-le morală în timpul lecţiei.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
My lecture will be next Saturday, November 29,2014, at 10:30 a.m.
Conferința mea va fi sâmbăta viitoare, în luna noiembrie, pe data de 29.11.2014, la ora 10:30.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
My lecture will be next Saturday, November 29,2014, at 10:30 a.m.
Conferința mea va avea loc sâmbăta viitoare, în luna noiembrie, pe data de 29.11.2014, la ora 10:30.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
My lecture will be next Saturday, November 29,2014, at 10:30 a.m.
Prelegerea mea va avea loc sâmbăta viitoare, în luna noiembrie, pe data de 29.11.2014, la ora 10:30.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Lectures from EU institutions have almost the opposite effect.
Mustrările din partea instituţiilor UE au aproape efectul opus.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Europe needs no lectures from the British Government about what must be done to get out of this crisis.
Europa nu are nevoie de prelegeri din partea guvernului britanic despre ce trebuie făcut pentru a ieşi din criză.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
In the quotation I included at the start of my document, I quoted a great European contemporary historian, Tony Judt, who lectures at New York University.
În citatul pe care l-am inclus la începutul acestui document, am citat un mare istoric european contemporan, Tony Judt, care predă în cadrul Universităţii New York.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Does it mean that if I give a lecture on homosexuality in a public place, theatre or university in Lithuania, I cannot do so?
Înseamnă că dacă susţin un seminar privind homosexualitatea într-un loc public, teatru sau universitate din Lituania, nu o pot face?
wymowa wymowa wymowau Report Error!
We are in the habit of lecturing to others, but we do not necessarily practise what we preach.
Avem obiceiul de a face morală altora, dar nu punem neapărat în practică ceea ce noi înşine predicăm.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
But for Russia, there are only pompous and hypocritical lectures.
Cât despre Rusia, nu avem decât discursuri pompoase şi ipocrite.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
© dictionarist.com