mounting Rumunski

wymowa
n. încălecare, montare

Przykładowe zdania

Previous common positions have not yet been implemented in all Member States, while the threat posed to children's safety by greater technological progress continues to mount.
Poziţiile comune anterioare nu au fost încă implementate în toate statele membre, în schimb ameninţarea reprezentată de progresul tehnologic la adresa siguranţei copiilor continuă să se amplifice.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
(CS) The mounting economic crisis is affecting all countries of the European Union.
(CS) Criza economică în creştere afectează toate ţările din Uniunea Europeană.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Several weeks ago the regime attempted in all manner of ways to prevent them from mounting a silent protest on the sixth anniversary of their husbands' imprisonment.
Acum câteva săptămâni, regimul a încercat în toate modurile posibile să le împiedice de la organizarea unui protest silenţios cu ocazia împlinirii a şase ani de la întemniţarea soţilor lor.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
They mounted a violent attack that led to the deaths of 137 Han Chinese.
Aceştia au organizat un atac violent, care a dus la moartea unui număr de 137 de chinezi Han.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
We will have a sluggish economy for years to come; we are facing mounting immigration and are sustaining an ageing population.
În anii ce vor urma vom avea o economie anevoioasă; ne confruntăm cu o imigraţie în creştere şi susţinem o populaţie tot mai bătrână.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
With the approach of winter, there is mounting anxiety, of course, over what will happen with supplies of gas from Russia via Ukraine.
Odată cu apropierea iernii, cresc, desigur, temerile legate de ceea ce se va întâmpla cu furnizarea gazelor din Rusia via Ucraina.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I hereby demand that OLAF mount the appropriate investigation.
Solicit ca OLAF să declanşeze o investigaţie corespunzătoare.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Up to three million people have been affected by the tragedy, and the death toll continues to mount.
Aproximativ trei milioane de oameni au fost afectaţi de tragedie, iar numărul deceselor continuă să crească.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
We need a mature and harmonised programme instead of a hastily mounted communication campaign.
Avem nevoie de un program matur şi armonizat, nu de o campanie de comunicare elaborată în grabă.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Will it be the European Union or will it be the Member States or the actual citizens who are mounting an initiative?
Va fi Uniunea Europeană sau vor fi statele membre sau cetăţenii actuali cei care lansează o iniţiativă?
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

an event that involves rising to a higher point (as in altitude or temperature or intensity etc.): rise, rising, ascension, climbing, climb, ascent
framework used for support or display: passe-partout, mat, collet, mount, setting, framework, chassis, matting© dictionarist.com