nave po angielsku

wymowa
n. naos, navă

Przykładowe zdania

Acestea trebuie să asigure transportul în siguranţă al bunurilor şi pasagerilor şi specifică cerinţele tehnice pentru nave şi infrastructură, precum şi regulile de navigare, inter alia.
They have to ensure the safe transport, both of goods and passengers, and they specify the technical requirements for ships and infrastructure and the rules of navigation, inter alia.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Ambiţia a fost să se extindă imediat acoperirea şi protecţia asupra oricărei persoane care urcă la bordul unei nave, fie că se află în ape internaţionale, în ape naţionale sau pe râuri.
The ambition was to immediately extend cover and protection to everyone who gets on board a ship, whether in international waters, national waters or on rivers.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Desigur, le putem spune în acest moment concetăţenilor noştri că atunci când urcă la bordul unei nave sunt acoperiţi, în principal, de la sfârşitul anului 2012, indiferent de modul în care călătoresc.
Certainly, we can now tell our fellow citizens that when they get on board a ship they are covered, in basic terms, from the end of 2012, irrespective of how they travel.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Formula folosită aici este în conformitate cu părţile corespunzătoare ale directivei Sterckx, şi anume un sistem de informare şi control la nivelul UE pentru nave, după cum a menţionat de altfel, pe scurt, colegul meu.
The formula used here conforms to the corresponding parts of the Sterckx directive, i.e. an EU information and control system for operating ships, as my colleague has otherwise briefly mentioned.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Avem un număr de strâmtori, inclusiv Bosfor, Gibraltar şi Pas-de-Calais - prin care trec cam 800 de nave comerciale zilnic - şi care se numără printre cele mai mari porturi din lume.
We have a number of straits, including the Bosphorus, Gibraltar and Pas-de-Calais - through which 800 commercial ships pass every day - which are among the largest ports on the planet.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Anumite nave şi companii de navlosire nu mai trebuie să fie binevenite în apele noastre, deoarece nu îndeplinesc reglementările minime de siguranţă.
Certain ships and shipping companies must no longer be welcome in our waters because they do not meet minimum safety regulations.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Aşadar, domnule Costa, aş dori să invit Comisia să îşi extindă dispoziţiile referitoare la supraveghere şi aprobare, astfel încât acestea să includă cât de curând posibil acest tip de nave.
Therefore, like Mr Costa, I would like to ask the Commission to extend the provisions on survey and approval to include these types of ship as soon as possible.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Astfel, prin această procedură prelungită, au reuşit fie să înlăture orice tentativă de dispoziţie pozitivă concepută să controleze normele de siguranţă pentru nave, fie să amâne aplicarea acestora pe termen nelimitat.
Thus, they have managed, through this long, drawn-out procedure, either to remove the teeth of every positive provision designed to control safety rules for ships or to postpone them indefinitely.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Acest pachet va duce de fapt la nave mai sigure, ceea ce înseamnă un risc mai scăzut de dezastre de mediu şi de pierderi de vieţi omeneşti pe mare.
Essentially, this package will deliver safer vessels, meaning a lower risk of environmental disasters and loss of sea life.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Aşadar, ajungem la situaţia unei nave cu o încărcătură periculoasă care reuşeşte să ajungă într-un port jonglând cu aceste contradicţii.
So we come to the situation of a vessel with a dangerous cargo finding its way into a port by manipulating these contradictions.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

the central area of a church: church, church building, areadictionary extension
© dictionarist.com