opposed to Rumunski

wymowa
adv. dezacord: în dezacord cu

Przykładowe zdania

Products will be banned based on hazard as opposed to scientific risk, which would be based on use and exposure.
Produsele vor fi interzise în baza unor pericole potenţiale şi nu a unor riscuri ştiinţifice, care s-ar baza pe utilizare şi expunere.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
It is different from being on an island, where you have the freedom to bring energy into any port you wish, as opposed to being located somewhere like Slovakia or Bulgaria.
Situaţia de pe o insulă unde ai libertatea să aduci energie în oricare port la alegere este diferită de situaţia în care te afli undeva în Slovacia sau Bulgaria.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Nobody can be opposed to the health of women, particularly if they are young, pregnant and mothers, but this cannot justify the total omission of the rights of children.
Nimeni nu se poate opune sănătăţii femeilor, în special dacă este vorba de femei tinere, însărcinate şi care au născut deja, dar acest lucru nu poate justifica omisiunea totală a drepturilor copiilor.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I am very much opposed to the Charter of Fundamental Rights.
Mă opun prevederilor Cartei Drepturilor Fundamentale.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I am vehemently opposed to the Commission's plans.
Mă opun cu vehemenţă planurilor Comisiei.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I am absolutely opposed to those wordings that seek to use these injustices as arguments for increasing supranationalism at the expense of the self-determination of the Member States.
Mă opun, în mod absolut, celor care afirmă că doresc să folosească aceste nedreptăţi drept argumente pentru creşterea supra-naţionalismului, în detrimentul autodeterminării statelor membre.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
We therefore remained opposed to the vote in support of Israel's increased participation in Community programmes.
Prin urmare, ne opunem votului în sprijinul participării crescute a Israelului la programele comunitare.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The report is also against reductions in aid payments within agriculture and is opposed to any reform of the common agricultural policy.
De asemenea, raportul se pronunţă împotriva reducerilor subvenţiilor pentru agricultură şi se opune oricărei reforme a politicii agricole comune.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I am opposed to any military use.
Mă opun oricărui uz militar.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Even though we ultimately chose to support the resolution, there were wordings that we were opposed to or were doubtful of, and therefore it was not clear how we should vote.
Deşi în cele din urmă am decis să susţinem rezoluţia, nu am fost de acord sau am fost reticenţi cu unele formulări, de aceea nu ne-a fost foarte clar cum ar trebui să votăm.
wymowa wymowa wymowau Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com