potent Rumunski

wymowa
a. puternic, tare, viguros, convingător, ameţitor

Przykładowe zdania

Thirdly, our own self-interest in ending a potent symbol that acts as a pretext for terrorist recruitment and radicalisation and, lastly, the moral responsibility that Claudio Fava was talking about.
În al treilea rând, propriul nostru interes de a pune capăt unui simbol puternic care acţionează ca pretext pentru recrutarea de terorişti şi pentru radicalism şi, în ultimul rând, răspunderea morală de care vorbea Claudio Fava.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The financial transaction tax would provide a potent new source of development funding.
Taxa pe tranzacțiile financiare ar oferi o nouă sursă importantă pentru finanțarea pentru dezvoltare.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
(FR) Madam President, Mr Van Rompuy, Mr Barroso, following this crisis, what is the European Union's most potent weapon where global competition is concerned?
(FR) Doamnă președintă, dle Van Rompuy, dle Barroso, ca urmare a acestei crize, care este cea mai potentă armă a Uniunii Europene în ceea ce privește concurența globală?
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

having or wielding force or authority: strong, powerful
having great influence: influential, powerful
having a strong physiological or chemical effect: strength, fertile, efficacious, effective, stiff, powerful, effectiveness, multipotent, effectual, potency, equipotent, strong
(of a male) capable of copulation: virile© dictionarist.com