potential Rumunski

wymowa
n. potenţial, posibilitate
a. potenţial, posibil, latent

potential Rumunski

n. potential, potentialities
adj. potential
adv. potentially

Przykładowe zdania

This directive will be crucial for the future development of consumer rights in the EU and for fully developing the potential of the internal market.
Această directivă va fi crucială pentru dezvoltarea viitoare a drepturilor consumatorilor în UE şi pentru dezvoltarea completă a potenţialului pieţei interne.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The full development of Europe's potential is hindered by a number of internal barriers that we should try to remove.
Dezvoltarea maximă a potenţialului Europei este îngreunată de un număr de bariere interne pe care va trebui să încercăm să le înlăturăm.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Of course, Commissioner, the Commission could show itself to be available to organise or collaborate on potential activities that may come about in these months in some fields of work.
Desigur, domnule comisar, Comisia se poate arăta disponibilă pentru organizarea sau colaborarea la activităţi potenţiale, care ar putea să apară în aceste luni în unele domenii de activitate.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
A further issue for reflection is the potential to open negotiations on visa facilitation and a readmission agreement.
O altă chestiune pentru reflecţie este posibilitatea de a începe negocieri privind facilitarea vizelor şi un acord de readmisie.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The Council and the Commission were aware of the potential problem.
Consiliul şi Comisia Europeană au conştientizat posibila problemă.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
It is above all to set out potential improvements in its operations.
Mai presus de toate, îşi propune să stabilească îmbunătăţiri în acţiunile sale.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The conflict in Gaza also, unfortunately, has potential negative repercussions in terms of regional support for the peace process.
Din păcate, conflictul din Gaza are şi potenţiale repercusiuni negative în ceea ce priveşte sprijinul regional pentru procesul de pace.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
In addition, vague, controversial concepts like 'self-governance' and 'cultural autonomy' also have the potential to cause conflict.
De asemenea, un potenţial conflictual au şi conceptele neclare şi controversate de "autoguvernare” şi "autonomie culturală”.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
He was referring to the use of suicide bombers and the deliberate use of civilian human shields to protect potential military targets.
Se referea la atacurile sinucigaşe cu bombe şi folosirea deliberată a scuturilor umane formate din civili pentru a proteja posibilele ţinte militare.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The change of name was accompanied by the introduction of new mechanisms and procedures increasing the potential of the Human Rights Council.
Schimbarea numelui a fost însoţită de introducerea unor noi mecanisme şi proceduri care să sporească potenţialul Consiliului pentru drepturile omului.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

the inherent capacity for coming into being: prospect, latency, potency, possible, possibility, chance, potentiality, possibleness
operating on or powered by a high voltage: high-tension, high-voltage
existing in possibility: latent, possible, potentiality, potency
expected to become or be; in prospect: prospective, likely
the difference in electrical charge between two points in a circuit expressed in volts: potential drop, potential difference, electric potential, voltage, resting potential, evoked potential, electrical phenomenon© dictionarist.com